Eternity Christian Church in Perth
 Home | About Us | News & Events | Contact Us
 EN | VN
 
Page 1 | 2 | 3 | 4
CHRISTMAS 2021 on 24/12/2021
Posted on 19 Dec 2021

Ê-Sai 9:1-6

1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. 2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. 3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an.
[ Read full story ]

Program of 19/12/2021
Posted on 19 Dec 2021

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. 4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.
[ Read full story ]

ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST GIÁNG SINH LÀ MỘT TIN LÀNH!
Posted on 19 Dec 2021

Theo tôi nghĩ thì không có một sự kiện nào xảy ra trong lịch sử nhân loại rất to lớn, nổi tiếng và đáng ghi nhớ như là sự Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus Christ trong nước Do-thái cách đây vừa trên 2 ngàn năm. Qua sự Giáng Sinh của Ngài, nó không những chỉ được ghi chép lại nhưng còn ảnh hưởng và đã đem lại nhiều biến đổi trong lịch sử nhân loại. Điều quan trọng là qua sự Giáng Sinh của Ngài đã dẫn đến một biến đổi từ bên trong tấm lòng và đời sống của nhiều người được gọi là Cơ Đốc Nhân.
[ Read full story ]

Reason of Christmas Day
Posted on 23 Dec 2020

Chỉ còn mấy ngày nữa thì thế giới sẽ kết thúc năm 2020 để bước qua năm 2021. Thời gian qua đi thật quá nhanh. Cho dầu nhân loại có cố gắng bao nhiêu thay đổi nó, hay làm cho nó chậm trở lại thì cũng vô ích, và mọi người rồi cũng phải nhận thấy rằng chúng ta đều bất lực vì thời gian vẫn mãi đi qua !
[ Read full story ]
Page 1 | 2 | 3 | 4